Medial och personlig utveckling i ArvikaJag är under meditationerna i kontakt med sina universiella andliga hjälpare som visar mig vilka meditationer som behövs för de närvarande deltagarna. Meditationerna är mycket kraftfulla och djupverkande. De innehåller mycket välgörande eneriger som du får ta emot under meditationerna.

Exempel på meditationer:

  • öppnar din andliga kontakt
  • ökar ditt fokus och koncentration
  • ökar din självkänsla och självacceptans
  • balanserar dig för nya tidens frekvenser
  • besöker dina tidigare liv
  • öppnar upp kontakten med ditt högre jag
  • låter dig vara i närvarande i nuet

Dessa meditationskvällar har jag på Hälsa Utan Gränser.​

Under hösten 2016 har jag ej några öppna meditaitonskvällar.

 

Om meditation

Under de senaste 20 åren har forskare blivit alltmer intresserade av samspelet mellan meditation och immunsystemet, och vid flera tillfällen visat att medvetandet och tankarna kan påverka immunförsvaret i positiv riktning genom meditation.

Den nya vetenskapen positiv psykologi är i framfronten när det gäller forskning om hur vi genom att aktivt använda vårt sinne kan skapa ett lyckligare liv. Samtidigt rapporterar neurovetenskapen om samband mellan meditation och förändringar i hjärnstrukturer. Båda dessa forskningsfält tyder på att man kan bli lyckligare och friskare med hjälp av meditationsträning.

Allt fler läkare har börjat rekommendera meditation för att förebygga eller behandla sjukdomar, som cancer, aids, nedsatt fertilitet, hjärtproblem, depression m.fl.

Varmt välkommen!