Jag erbjuder personlig utveckling genom mina mediala tjänster, utbildningar i att utveckla din egna medialitet och genom Reconnective Healing® och The Reconnection®.

Välkommen att leva ditt liv fullt ut!

Du får hjälp att se bortom dina begränsningar och blockeringar, får råd av dina universella vägledare och får healing från universum så kommer du att utvecklas på alla plan: själsligt, andligt och medialt, fysiskt och psykiskt, samt återkopplar dig till jordens och universums linjer – så har du alla möjligheter att leva ditt liv fullt ut!

Känn in vad just du behöver i ditt liv just nu!

Mediala tjänster

Reconnective Healing® och
The Reconnection®

Kurser och events

Medial vägledning

Tidigare liv kanalisering

Gruppsessioner med kanaliserade budskap

Reconnective Healing

The Reconnection

Helgkurser

Terminsutbildningar

Yrkesinriktad utbildning

Boka Privata sittningar, Reconnective Healing och The Reconnection

Boka Privata sittningar, Reconnective Healing och The Reconnection

Boka Privata sittningar, Reconnective Healing och The Reconnection

Aktuellt just nu:

Extrainsatt utbildning i höst!

På grund av stor efterfrågan har jag satt in en extra terminsutbildning i höst: Utveckla dina mediala förmågor, just nu finns det 3 platser kvar. Under denna utbildning får du verktyg och coaching för att kunna kommunicera med ditt universella team av hjälpare, såsom guider, änglar och andra ljusvarelser. Du kommer även att utvecklas på djupet och ta bort dina rädslor och blockeringar med hjälp av dina mediala sinnen.

Om du efter denna kurs vill utbilda dig till att bli en Universell Kommunikatör™, så går fortsättningsutbildningen under våren 2018. Under utbildningen får du möjlighet utvecklas till att bli en ren kanal som tar emot budskap från de ljusvarelser som finns i universum. Du kommer att kunna ge starka och värdefulla budskap till dina klienter, du kommer även att kunna leda meditationer och ha gruppsessioner efter denna kraftfulla utbildning. Läs mer här. De som redan är färdiga Universella Kommunikatörer hittar du på www.universellakommunikatorer.se – jag kan varmt rekommendera dem alla!

Gemensamma evenemang

Tillsammans med de certifierade Universella Kommunikatörerna och jag gemensamma gruppsessioner i höst, läs mer här.

Mitt fokus ligger på att varje medmänniska ska få möjlighet att leva sitt liv fullt ut!

Jag tillämpar tystnadsplikt.

 

Camilla Hosenfeld

Camilla Hosenfeld
Medium, Universell Kommunikatör™, Kursledare och mentor
Foundational Reconnective Healing™ & Reconnection Certified Practitioner™