Varje själ har en återställningsplattform. På plattformen kan själen återställa sig och hämta hem den information den behöver för att kunna komma tillbaka till full kraft. Plattformen består av koder, symboler, mönster och energier som själen kan hämta hem under sin livstid (i sin mänskliga form), för att läka sig själv.

Under denna session kommer du att bli guidad till din egen återställningsplattform och bli återställd och optimerad. Själslig återställning

Tiden för denna session har korrigerats till totalt 90 minuter, priset är även justerat till 1.500:-, från och med de bokningar som görs från och med 9/1-2019.

Du kommer att hämta hem koder och visdom som din själ behöver för att kunna komma vidare på sin resa här på jorden.

Camilla kommer att med ditt samtycke ta med dig till ”Själarnas återställningsplattform” där ett kraftfullt energiarbete kommer att genomföras. Där kan du bland annat bli fri från negativa beteenden och mönster som du sitter fast i på grund av dina utmaningar under din livsresa. Du kommer även få ta emot kraftfull energi som du behöver för att bli återställd, som människa och som själ. Om du behöver bli fri från band från negativa relationer så kommer även detta att ske. Hur detta kraftfulla arbete ska utföras bestäms av ditt team, dina guider och änglar och det genomförs på högsta bästa sätt.

Denna session utförs vid ett personligt möte, inte på distans.

Syftet med denna session är att du ska bli fri så att du kan leva ditt liv fullt ut!