Betalning- och avbokningsregler vid kurser och utbildningar

Full betalning av kursen eller utbildningen skall vara Billablin tillhanda senast 14 dagar före kursstart, om inget annat anges. Betalas mot erhållen faktura, ange endast OCR nr vid betalning. Betala inte innan du erhållit fakturan. Minus tidigare inbetald anmälningsavgift som avdrages från slutfaktura.

Anmälningsavgift anges under respektive kurs, anmälningsavgift återbetalas ej vid avbokning. Anmälan är bindande så snart du mottagit bokningsbekräftelse från bokadirekt.se. Avbokning sker genom att använda avbokningslänken som finns i bokningsbekräftelsen.

  • Vid avbokning 2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Billablin med 50% av kursavgiften.
  • Vid avbokning 1 vecka före kursstart ska beställaren ersätta Billablin med 100% av kursavgiften.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan efter samråd med Billablin.

Genom att du bokar in dig så godkänner du Billablins avbokningsregler.

Om Billablin tvingas ställa in kursen eller utbildningen betalas hela kursavgiften, inklusive anmälningsavgiften tillbaka till fullo till ditt konto.

Sjukdom:

Om du tvingas avstå pga av sjukdom och vill få kursavgift betald tillbaka, så sker detta efter uppvisande av läkarintyg (samt vid förekommande fall, om familjemedlem drabbats allvarligt – krävs också läkarintyg el. liknande).

Observera att om du anmält dig till en utbildning som ligger över flera tillfällen, så måste läkarintyg uppvisas för varje tillfälle. Anmälningsavgiften återbetalas ej. OBS! Läkarintyg från mobila läkartjänster är ej godkända för återbetalning.