Detta är en fortsättningskurs efter utbildningen: Utveckla dina mediala förmågor och stå i stadig kontakt med ditt team.Helgkurs i medial och personlig utveckling

Huvudsyftet med denna kurs är att du ska utbilda dig till att bli en Universell Kommunikatör® (UK). Detta är en yrkesutbildning, så du ska vara 100% säker på att du vill börja arbeta som Universell Kommunikatör® efter utbildningen.

När du startar denna utbildning ska du stå i stadig kontakt med ditt universella team. Kursledaren kommer att godkänna om du kan gå denna utbildning eller ej.

Du kommer att utvecklas i en trygg miljö med gott om stöd från kursledaren och dina medkursare.

 

 

Kursupplägg

Denna utbildning är uppdelad på 4 helger:
Fredag kväll 18.30 – 20.30, Lördag och Söndag 09.30 – 17.00*

*Sluttiderna är ungefärliga.

Inklusive:

  • 4 coachingsessioner, en före första kurstillfället och sedan en mellan varje kurstillfälle.
  • Utvärdering och genomgång av de utvärderingsformulär som dina klienter fyller i.

Kursen går ej att dela upp – 100% deltagande gäller!

Datum våren 2018:

Tillfälle 1: Fredag – Söndag 26-28/1
Tillfälle 2: Fredag – Söndag 9-11/3
Tillfälle 3: Fredag – Söndag 20-22/4
Tillfälle 4: Fredag – Söndag 25-27/5

Pris

4 kurstillfällen, 4 mediala coachingstillfällen, samt genomgång av utvärderingsformlären: 14.900:-. Du kan dela upp kursavgiften på 4 ggr, det blir då 3.725:- per gång. 100% deltagande gäller, det är inte uppdelningsbart.

Universell Kommunikatör®

En Universell kommunikatör® (UK) står i ständig kontakt med sitt universella team och har upparbetat en trygg och nära relation med sina guider, änglar och andra ljusvarelser. UK är en kanal för högre information, UK är en ren kanal som inte färgar informationen med egen information, allt för att klienten ska få den högsta kvaliteten på de budskap som kommer. Som professionell UK kommer du att kunna ha:

  • Privata sittningar med budskap från universum
  • Tidigare liv kanaliseringar
  • Leda meditationer för andra, via den information som kommer till dig
  • Ha gruppsessioner där du ger budskap till gruppen och även individuella budskap

Eventuell vidareutveckling:

  • Ha egna utvecklingsgrupper, utbildningar där du stödjer andra i att stå i ständig kontakt med sitt team och kunna använda sina mediala förmågor. För detta kan du behöva mer coaching.

Kursinnehåll

Kursledaren Camilla Hosenfeld är under utbildningen i kontakt med sitt universella team som visar henne vad deltagarna behöver i stunden. Du kommer att få verktyg och information om hur just du ska verka som UK.

Medial coaching

Du bokar själv dina coachingtillfällen här. Du kan välja om du vill ha dem på plats eller om du vill ha dem på distans. Se till att boka dem så fort som möjligt då min kalender blir fort uppbokad. Boka en session innan utbildningen startar och sedan en session mellan tillfällena. Dessa tillfällen syftar till att du ska få det stöd och coachning som du behöver i din utveckling som UK, detta är inte en medial vägledning, sessionen varar mellan 15-30 min beroende på vad du behöver stöd i (vilket ditt team avgör).

Kraftfulla meditationer

Även under denna utbildning kommer du att delta i frekvens- och medvetandehöjande meditationer under utbildningen. Du får tillfälle att lära känna ditt team under meditationerna, och du kommer att få lära känna den guide som är speciellt utvald till dig för ditt arbete som UK. Meditationerna kommer självklart vara energihöjande och renande. Du kommer att ha tillgång till meditationerna även mellan kurstillfällena då de spelas in och kan laddas ner – bara för dig som går kursen.

Kanalisering

Du kommer att öva dig i att kanalisera och bli en ren kanal.

IRL sessioner

Under utbildningstillfällena kommer du att öva dig på klienter som kommer utifrån, och de får sedan svara på ett utvärderingsformulär för att du ska få konstruktiv feedback på din kanalisering, så att du kan växa i din roll som UK. Det kommer även finnas tillfällen där du kommer att ha gruppsessioner på plats med klienter utifrån. Även dessa kommer att fylla i utvärderingsformulär.

Träna mellan kurstillfällena

Mellan kurstillfällena kommer du att behöva ha privata sittningar och gruppsessioner med klienter som får fylla utvärderingsformuläret, för att du ska kunna få konstruktiv kritik och kunna växa i ditt kanaliserande. Detta behöver du ordna med själv.

Certifikat

Denna utbildning är professionell och uppfyller du alla krav så kommer du att få ett certifikat som intygar dina kvaliteter som Universell Kommunikatör™. Krav att uppfylla för att få det certifikat som intygar att du är en UK:

  • Att vara en ren kanal
  • Att ha en tydlig kontakt med sin guide
  • Att kunna ge kvalitativa budskap – i allt arbete du gör som UK

Om du inte uppfyller dessa krav kommer du få ett kursintyg som intygar att du deltagit på kursen.

Övrigt

Endast ett begränsat antal platser, max 8 deltagare.

Kursen hålls på Helhjärtat Center, Rödabergsgatan 3, Stockholm

När du bokat din tid kommer du att få mer deltaljerad info. Du kommer emottaga en faktura för kursen som du har 10 dagar på dig att betala (eller om du har valt att avbetala så betalar du per tillfälle).

Efter utbildningen

Efter du är certifierad och klar som Universell Kommunikatör® kommer du ha möjlighet att vara med i olika evenemang som jag håller i. Till exempel gruppsessioner med Universella Kommunikatörer som kanaliserar visdom från universum, vara med som UK på Harmoni-expo i en gemensam monter.

Anmälan:

Anmäl dig här:

Boka Privata sittningar, Reconnective Healing och The Reconnection