The Personal Reconnection – återkoppling!

The Personal Reconnection® rekommenderas när du är redo för förändring, personlig utveckling, och då du söker en klarar bild av din livsväg eller livsuppgift. Den ger dig möjlighet att nå din högsta potential, att hitta din unika väg i livet och att utvecklas fullt ut på alla plan – snabbare än det tidigare varit möjligt!

The Personal Reconnection® gör man endast en gång i livet och det är en unik process, en fantastisk process – och det är ditt val om du vill ge denna gåva till dig!

The Personal Reconnection® återkopplar dig till jorden och universum och aktiverar de axiatonala linjer som möjliggör samspelet med dessa nya nivåer av ljus och information!

Många klienter beskriver att det känner sig transformerade, ökat medvetade, ökad synkronisitet eller helt enkelt flyt, att de finner sin livsuppgift eller att allt faller på plats och att nya möjligheter, människor och situationer dyker upp vid precis rätt tillfälle.  För en del kan de gå snabbt och relativt dramatiskt medan för andra kan de komma ganska stillsamt steg för steg.  Att man känner sig mer medveten och lyssnar mer på den man egentligen är. Att de blir tydligare vad som är bra för en själv och enkelt släpper sånt som inte är relevant längre och focuserar mer på de som ger glädje och harmoni.

The Personal Reconnection® utförs alltid ”på plats” under två sessioner vanligtvis under två på varandra följande dagar.(1-3 nätter emellan) Men bara 1 gång i livet,

Vänligen notera: Även om det inte är ett krav är det rekommenderat att ta 1- 3 Reconnective Healing sessioner före du tar emot din Reconnection.

The Personal Reconnection återkopplar dig till jorden och universum!

Ursprungligen var meridianlinjerna (ibland kallade akupunkturlinjer) på våra kroppar sammanlänkade med det nätverk som omger vår planet och korsar varann på erkända kraftpunkter som Machu Picchu och Sedona. Dessa linjer fortsatte ut och kopplade ihop oss till ett ofantligt mycket större nätverk som knyter samman oss med hela universum.

Våra kroppar har sitt egna nätverk av energier och punkter. Även om de bara är rester av vad de en gång var så fortsätter dessa linjer och punkter att tjäna som vår förbindelselänk med universum, en kanal som underlättar vår kommunikation av energi, ljus och information mellan det stora och det lilla, makrokosmos och mikrokosmos, universum och mänskligheten. Vid en tidpunkt blev vi frånkopplade från dessa linjer och vi förlorade fullkomligheten i vår inneboende länk till universum, vilket distanserade oss från vår tidigare så snabba och expansiva evolution.

The Personal Reconnection bringar in “nya” axiatonala linjer som återkopplar oss på en mer kraftfull och utvecklad nivå än någonsin tidigare. Dessa linjer är en del av ett tidlöst nätverk av intelligens, ett parallellt – dimensionellt system som drar grundläggande energi till förnyelsefunktionerna i den mänskliga kroppen.

The Personal Reconnection bringar in och aktiverar dessa nya linjer, och möjliggör utbytet av energi, ljus och information, återkopplingen av DNA-kedjor och återintegrationen av ´strängar´

Pris: The Personal Reconnection® kostar alltid totalt 333 euro i hela Europa, oavsett utövare, läs här för aktuell valutakurs.

Boka tid

Kontakta mig när du känner att det är dags att ta emot din Personal Reconnection så hittar vi en tid som funkar: info@billablin.se alt: 0760-87 00 68