Terminsutbildningar

Utbildning: Utveckla dina mediala förmågor

Stå i stadig kontakt med ditt universella team

Under denna utbildning kommer du att bygga upp tilliten till dina egna mediala förmågor. Du kommer att lära känna ditt universella team – dina guider, änglar samt andra ljusvarelser som är med dig i din utveckling och ditt liv. Med dina mediala sinnen ser du djupare inom dig själv och du kan då komma åt det som ligger på djupet inom dig själv. Denna utbildning har fokus på din personliga utveckling, så att du kan bli fri ifrån dina rädslor, blockeringar, beteenden och mönster som gör att du ej kommer vidare i ditt liv.

Utbildningen är under 4 helger, inklusive 4 coachingsessioner. Meditationerna du får delta i under kursen spelas in och du har tillgång till dem under hela terminen.

Förkunskaper: Inga, du behöver bara vara intresserad av att utveckla dig.

Utbildning: Temahelger

Detta upplägg är för dig som gått Utveckla dina mediala förmågor och vill fortsätta utveckla dig.
Du kan välja om du vill gå alla 4 helger eller så kan du välja den/de helger som du tycker är intressanta, anmäl dig senast 3 veckor innan respektive helg.
Vill du anmäla dig till alla fyra så behöver du göra det 3 veckor innan första tillfället.

Temahelg 1: Moder Jord
Temahelg 2: Ditt högre jag
Temahelg 3: Bygg en nära relation med dina universella hjälpare
Temahelg 4: Änglar i mängder

Utbildningen är under 4 helger, välj vilken du vill delta på, tillval: coachingsessioner och inspelade meditationer

Förkunskaper: Du behöver ha gått Utbildning: Utveckla dina mediala förmågor

Utbildning: Utveckla dina mediala förmågor, steg 2

Fördjupa kontakten med ditt universella team

Detta är en fortsättning på den första utbildningen du gick ”Utveckla dina mediala förmågor”. Under denna utbildning kommer du att fördjupa kontakten med ditt universella team. Du kommer även att öva dig på att komma i kontakt med ditt högre jag, din innersta essens. Du kommer att öka upp tilliten till dina egna mediala förmågor. Du kommer att få verktyg och övningar som syftar till att öka upp din egen kommunikation med den universella visdomen, med ditt universella team, så att du kan ta emot budskap i din vardag. Med dina mediala sinnen ser du djupare inom dig själv och du kan då komma åt det som ligger på djupet inom dig själv.

Utbildningen är under 4 helger, inklusive 4 coachingsessioner. Meditationerna du får delta i under kursen spelas in och du har tillgång till dem under hela terminen.

Förkunskaper: Du behöver ha gått Utbildning: Utveckla dina mediala förmågor

Fortsättningsutbildning: Bli en Universell Kommunikatör®

Detta är en fortsättningskurs efter utbildningen: Utveckla dina mediala förmågor. Huvudsyftet med denna kurs är att du ska utbilda dig till att bli en Universell Kommunikatör® (UK). Detta är en yrkesutbildning, så du ska vara 100% säker på att du vill börja arbeta som Universell Kommunikatör® efter utbildningen.

Förkunskaper: Du behöver ha gått Utbildning: Utveckla dina mediala förmågor