Mina retreat

Ungefär en gång per år brukar jag ha retreat.

Syftet med retreaten är att man får komma bort, bara vara i härliga energier och frekvenser under några dagar, upp till en vecka. Att slippa åka hem efter kursdagens slut och ta hand om sin vardag. Att vara på retreat är lyx för kropp och själ.

Mina retreat är alltid djupverkande och du kommer att komma inpå djupet av dig själv.

Aktuella retreats:

Djupverkande retreat i Spanien