bigstock-Human-silhouette-meditating-ov-14446880Välkommen till mina meditationsgrupper!

Fördelarna med att vara med i en meditationsgrupp är många, t ex:

•     Regelbunden gemensam meditation gör att vi når djupare in i de högre dimensionerna
•     Vi träffar våra universella hjälpare som delar med sig av sin visdom vid varje tillfälle
•     Gruppen som sådan skapar en hög energi som möjliggör starkare meditationer
•     Samma människor i gruppen skapar trygghet

Dessa tillfällen sker via Zoom.

Endast ett begränsat antal platser per grupp. Anmälan senast 7 dagar innan kursstart.

​Meditationsgrupper våren 2023

Meditationstillfällena är vid 6 tillfällen på onsdagskvällar 19:00 – 21:00

Meditationsgrupp 1
25 januari
1, 8, 15 och 22 februari
1 mars

 

 

Meditationsgrupp 2
8, 15, 22 och 29 mars
5 och 12 april

 

 

Meditationsgrupp 3
3, 10, 17, 31 maj
7 och 14 juni

 

 

Pris

6 tillfällen 1.800:-

När du anmält dig kommer du att få en faktura för meditationsgruppen, som ska betalas innan gruppen startar.

Du behöver kunna delta varje tillfälle. Utebliven medverkan återbetalas ej.