Vill du lära dig att gå i trans?

Att gå i trans innebär att försätta sig i ett annat tillstånd där dina guider kan komma igenom dig och prata direkt via dig.
Detta tillstånd är ett sätt att nå högre kommunikation, där du inte står i vägen för informationen som behöver komma igenom.
Under tiden du är i transtillståndet kan du också be om hjälp att få läka mm. Detta sätt att släppa igenom den högre kommunikationen lämpar sig bäst om du har klienter som behöver information men du kan även lära dig detta för din egen skull, att fortsätta utvecklas som person.

Denna utbildning sker under en helg, om du sedan behöver vidareutvecklas kan då gå så många kurser du behöver, eller alternativt ta emot coaching från mig för att komma vidare.

Detta är ingen nybörjarkurs utan du behöver ha nått en viss nivå av medial utveckling innan.

Datum:

17-18/2-2024