Du är ensamt ansvarig för din egen medicinska omvårdnad.

Jag ger inga löften, garantier eller försäkringar avseende medicinska diagnoser och/eller medicinsk behandling och varken diagnostiserar eller behandlar specifika hälsoproblem