Reconnective Healing på distans

Jag ringer dig innan jag startar att heala för att stämma av att du är redo. Sedan ringer jag dig efteråt för du ska ha en möjlighet att dela med dig av din upplevelse.

Under distanshealingen försätter jag mig i ett meditativt tillstånd.